บุคไซด์ และ บทความ คลังความรู้ ในการสร้างธุรกิจออนไลน์

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 3 หมู่ 13 บ้านไร่พัฒนา ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

บุคไซด์ และ บทความ คลังความรู้ ในการสร้างธุรกิจออนไลน์

❝ ซาวด์ฟ้อนท์ สำหรับโปรแกรม eXtreme Karaoke ลิขสิทธิแท้ ❞

สั่งซื้อ License
ใบอนุญาต ตลอดชีพ (2,500฿)
สำหรับ eXtreme Karaoke ฮาร์ดล็อก เท่านั้น อัพเดทฟรีตลอดชีพ

ดาวน์โหลด ไฟล์ซาวด์ฟ้อนท์
สำหรับท่านที่มี License Mixx Pro แล้ว (ถ้าไม่มีโหลดไปจะใช้งานไม่ได้)
ลูกค้าใหม่ : สั่งซื้อ License ก่อนดาวน์โหลด ลูกค้าเก่า : ดาวน์โหลด ไฟล์อัพเดทได้เลย

เหมาะสำหรับ ใช้ภายในบ้าน
แนวเพลง ลูกทุ่ง หมอลำ อินดี้ เพลงอีสาน
** ดูรีวิวให้มั่นใจก่อนซื้อ เพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน
เพื่อให้ได้เสียงตามคลิปที่รีวิว แนะนำให้ใช้กับ มิดี้เพลงที่ได้มาตรฐาน

สเปรคเครื่องที่ใช้ทดสอบ
FUJITSU
เครื่องมือสอง นำเข้าจากประเทศ ญี่ปุ่น
OS : Windows 11 Pro 23 H2 ขึ้นไป
Processor : Intel(R) Core(TM) i3-4100M CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
Ram : 8.00 GB
System type : 64-bit operating system, x64-based processor

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง | ตะกร้าสินค้า | ดาวน์โหลด

General MIDI Instrument Patch Map

1-8 PIANO
1 Acoustic Grand
2 Bright Acoustic
3 Electric Grand
4 Honky-Tonk
5 Electric Piano 1
6 Electric Piano 2
7 Harpsichord
8 Clav

9-16 CHROMATIC PERCUSSION
9 Celesta
10 Glockenspiel
11 Music Box
12 Vibraphone
13 Marimba
14 Xylophone
15 Tubular Bells
16 Dulcimer

17-24 ORGAN
17 Drawbar Organ
18 Percussive Organ
19 Rock Organ
20 Church Organ
21 Reed Organ
22 Accordion
23 Harmonica
24 Tango Accordian

25-32 GUITAR
25 Acoustic Guitar(nylon)
26 Acoustic Guitar(steel)
27 Electric Guitar(jazz)
28 Electric Guitar(clean)
29 Electric Guitar(muted)
30 Overdriven Guitar
31 Distortion Guitar
32 Guitar Harmonics

33-40 BASS
33 Acoustic Bass
34 Electric Bass (finger)
35 Electric Bass (pick)
36 Fretless Bass
37 Slap Bass 1
38 Slap Bass 2
39 Synth Bass 1
40 Synth Bass 2

41-48 STRINGS
41 Violin
42 Viola
43 Cello
44 Contrabass
45 Tremolo Strings
46 Pizzicato Strings
47 Orchestral Strings
48 Timpani

49-56 ENSEMBLE
49 String Ensemble 1
50 String Ensemble 2
51 SynthStrings 1
52 SynthStrings 2
53 Choir Aahs
54 Voice Oohs
55 Synth Voice
56 Orchestra Hit

57-64 BRASS
57 Trumpet
58 Trombone
59 Tuba
60 Muted Trumpet
61 French Horn
62 Brass Section
63 SynthBrass 1
64 SynthBrass 2

65-72 REED
65 Soprano Sax
66 Alto Sax
67 Tenor Sax
68 Baritone Sax
69 Oboe
70 English Horn
71 Bassoon
72 Clarinet

73-80 PIPE
73 Piccolo
74 Flute
75 Recorder
76 Pan Flute
77 Blown Bottle
78 Skakuhachi
79 Whistle
80 Ocarina

81-88 SYNTH LEAD
81 Lead 1 (square)
82 Lead 2 (sawtooth)
83 Lead 3 (calliope)
84 Lead 4 (chiff)
85 Lead 5 (charang)
86 Lead 6 (voice)
87 Lead 7 (fifths)
88 Lead 8 (bass+lead)

89-96 SYNTH PAD
89 Pad 1 (new age)
90 Pad 2 (warm)
91 Pad 3 (polysynth)
92 Pad 4 (choir)
93 Pad 5 (bowed)
94 Pad 6 (metallic)
95 Pad 7 (halo)
96 Pad 8 (sweep)

97-104 SYNTH EFFECTS
97 FX 1 (rain)
98 FX 2 (soundtrack)
99 FX 3 (crystal)
100 FX 4 (atmosphere)
101 FX 5 (brightness)
102 FX 6 (goblins)
103 FX 7 (echoes)
104 FX 8 (sci-fi)

105-112 ETHNIC
105 Sitar
106 Banjo
107 Shamisen
108 Koto
109 Kalimba
110 Bagpipe
111 Fiddle
112 Shanai

113-120 PERCUSSIVE
113 Tinkle Bell
114 Agogo
115 Steel Drums
116 Woodblock
117 Taiko Drum
118 Melodic Tom
119 Synth Drum
120 Reverse Cymbal

121-128 SOUND EFFECTS
121 Guitar Fret Noise
122 Breath Noise
123 Seashore
124 Bird Tweet
125 Telephone Ring
126 Helicopter
127 Applause
128 Gunshot

General MIDI Percussion Key Map

35 Acoustic Bass Drums
36 Bass Drum 1
37 Side Stick
38 Acoustic Snare
39 Hand Clap
40 Acoustic Snare
41 High Floor Tom
42 Closed Hi-Hat
43 High Floor Tom
44 Pedal Hi-Hat
45 Low Tom

46 Open Hi-Hat

47 Low-Mid Tom
48 Hi-Mid Tom
49 Crash Cymbal 1
50 High Tom
51 Ride Cymbal 1
52 Chinese Cymbal
53 Ride Bell
54 Tambourine
55 Splash Cymbal
56 Cowbell

57 Crash Cymbal 2
58 Vibraslap

59 Ride Cymbal 2
60 Hi Bongo
61 Low Bongo
62 Mute Hi Conga
63 Open Hi Conga
64 Low Conga
65 High Timbale
66 Low Timbale
67 High Agogo

68 Low Agogo
69 Cabasa
70 Maracas

71 Short Whistle
72 Long Whistle
73 Short Guiro
74 Long Guiro
75 Claves
76 Hi Wood Block
77 Low Wood Block
78 Mute Cuica
79 Open Cuica
80 Mute Triangle
81 Open Triangle

andudo.