บุคไซด์ และ บทความ คลังความรู้ ในการสร้างธุรกิจออนไลน์

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 3 หมู่ 13 บ้านไร่พัฒนา ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

วิธีค้นหาเพลง (บน Windows)

หมวดหมู่ : Windows, ค้นหาเพลง

วิธีค้นหาเพลง (บน Windows)

โปรแกรม Firefox

การค้นหาคำ ในหน้าเว็บที่กำลังเปิด ด้วยโปรแกรม Firefox ให้คลิกที่ปุ่มเมนู ตามหมายเลข 1 แล้วเลือก Find in page.. ตามหมายเลข 2

จะปรากฏหน้าจอ ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง ให้ระบุคำค้นหา ในช่องหมายเลข 3 แล้วดูผลการค้นหา ตามตัวอย่างหมายเลข 4


Microsoft Edge

การค้นหาคำ ในหน้าเว็บที่กำลังเปิด ด้วยโปรแกรม Edge ให้คลิกที่ปุ่มเมนู ตามหมายเลข 1 แล้วเลือก Find on page ตามหมายเลข 2

จะปรากฏหน้าจอ ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง ให้ระบุคำค้นหา ในช่องหมายเลข 3 แล้วดูผลการค้นหา ตามตัวอย่างหมายเลข 4


Chome

การค้นหาคำ ในหน้าเว็บที่กำลังเปิด ด้วยโปรแกรม Chome ให้คลิกที่ปุ่มเมนู ตามหมายเลข 1 แล้วเลือก ค้นหาและแก้ไข > ค้นหา… ตามหมายเลข 2 จะปรากฏหน้าจอให้ ระบุคำค้นหาลงไป ไม่ต่างจาก 2 โปรแกรมก่อนหน้านี้

Andudo Doc.